ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี ๖๓

IMG080163 2 resize

IMG080163 1 resize

IMG080163 3 resize

IMG080163 4 resize

IMG080163 5 resize

IMG080163 6 resize

IMG080163 7 resize

IMG080163 8 resize

IMG080163 10 resize

IMG080163 11 resize

IMG080163 12 resize

IMG080163 13 resize

IMG080163 23 resize

IMG080163 15 resize

IMG080163 16 resize

IMG080163 14 resize

IMG080163 17 resize

IMG080163 18 resize

IMG080163 19 resize


IMG080163 20 resize

IMG080163 21 resize

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 
โดยประกอบไปด้วยพิธีอวยพร ผบช.ศวอ.ทอ. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสักการะพระสยามเทวาธิราชฯ และพิธีเปิดกีฬาฯ 
เมื่อวันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๓ ณ ศวอ.ทอ.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

20 มกราคม 2563

 • A20200116
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • A20200115
  พิธีเททองหล่อ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”
 • A20200113
  กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว
 • A20200113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศจีนเยี่ยมคำนับรองเสนาธิการทหารอากาศ
 • A20200109
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • A20200107
  พิธีมอบของรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

20 มกราคม 2563

 • A20200116
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • A20200115
  พิธีเททองหล่อ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”
 • A20200113
  กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว
 • A20200113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศจีนเยี่ยมคำนับรองเสนาธิการทหารอากาศ
 • A20200109
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • A20200107
  พิธีมอบของรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

20 มกราคม 2563