logonew2017

 

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.

 


ประกาศ 
เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  download button

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ           download button.

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑          download button

ประกาศ  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  new gif     download button