logonew2017

ประกาศแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 จ้างประกอบระบบควบคุมการบินอัตโมัติ  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 
 จ้างรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ ทอ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
   
 จ้างสร้างชิ้นส่วนกล่องบรรจุสารยับยั้งไฟป่าแบบตกกระทบพื้น จำนวน ๔๘ ชุด ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
   
 จ้างสร้าง Plug และ Mold และลำตัว UAV-VTOL           ด้วยวัสดุผสม                     ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
   
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จ้างสร้างแม่พิมพ์ของอากาศยานบังคับด้วยวิทยุของเครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด จ้างสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุของเครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง และแท่นยิงอากาศยานเพื่อใช้ในการทดสอบ จำนวน ๑ แท่นยิง 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

                                                                                                                                       

   
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ ทอ.                                 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
 
ซื้อพัสดุโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับติดตั้งระบบค้นหาจุดความร้อนและระบบยับยั้งไฟป่า ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่