logonew2017

ราคากลางการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จ้างประกอบระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
 
จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ ทอ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
   
จ้างสร้างชิ้นส่วนกล่องบรรจุสารยับยั้งไฟป่าแบบตกกระทบพื้น จำนวน ๔๘ ชุด ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

จ้างสร้าง Plug และ Mold และลำตัว UAV-VTOL ด้วยวัสดุผสม

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
   

 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ ทอ.                      ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
   
จ้างสร้างแม่พิมพ์ของอากาศยานบังคับด้วยวิทยุของเครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด จ้างสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุของเครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง และแท่นยิงอากาศยานเพื่อใช้ในการทดสอบ จำนวน ๑ แท่นยิง ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่