logo new 2017

แผนต่าง ๆ และ ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้น ของ ศวอ.ทอ.
 แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยภาคพื้น ศวอ.ทอ. ปี ๖๕   download button
 แผนงานด้านนิรภัยภาคพื้นปี ๖๕ download button
 
   
   

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565