ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมวันดินโลก

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 18 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 24 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 2 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 4 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 34 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 41 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 51 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 54 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 61 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218544168573 ๒๐๑๒๐๔ 60 resize

พล.อ.ท. สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธานในกิจกรรมวันดินโลก
 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรม ฯ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณพื้นที่สวนป่า ศวอ.ทอ. 

 


 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

17 กันยายน 2564

 • A20210916
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC)
 • A20210913
  พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ
 • A20210909
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210907
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ และภริยา เข้าเยี่ยมคํานับในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และทําหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยต่างประเทศ
 • A20210907-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ
 • A20210904
  การมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติกจำลองและประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘

17 กันยายน 2564

 • A20210916
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC)
 • A20210913
  พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ
 • A20210909
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210907
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ และภริยา เข้าเยี่ยมคํานับในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และทําหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยต่างประเทศ
 • A20210907-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ
 • A20210904
  การมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติกจำลองและประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘

17 กันยายน 2564