ศวอ.ทอ.ให้การสนับสนุนการจำหน่าย
ดอกป๊อปปี้ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 5 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 13 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 21 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 24 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 29 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 31 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 40 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545536714 ๒๑๐๑๒๙ 46 resize

พล.อ.ท.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.พร้อมด้วย นขต.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ
คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

26 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564