ข้าราชการศวอ.ทอ. เข้ารับการตรวจสารเสพติดประจำปี ๖๔

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 20 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 35 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 13 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 29 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 30 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 34 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 25 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 39 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 41 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 47 resize

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218545943851 ๒๑๐๒๑๖ 53 resize

ข้าราชการ ศวอ.ทอ.เข้ารับการตรวจสารเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ สห.ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ ณ บริเวณ หลังอาคาร บก.ศวอ.ทอ. 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

26 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564