ผอ.ศวอ.ทอ. ร่วมบริจาคโลหิต  ในโครงการกองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 0 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 3 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 1 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 16 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 23 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 45 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 30 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 7 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 42 resize

ศวอ.ทอ.บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ ๒๑๐๓๐๙ 47 resize

พล.อ.ท.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ได้นำ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.
ร่วมบริจาคโลหิตใน โครงการกองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มี.ค.๖๔ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

13 เมษายน 2564

 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
 • A20210405-2
  พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
 • A20210402
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองบิน ๒๑
 • A20210401
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี

13 เมษายน 2564

 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
 • A20210405-2
  พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
 • A20210402
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองบิน ๒๑
 • A20210401
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี

13 เมษายน 2564