ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเนื่องใน
วันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 12

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 7

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 6

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 4
c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 37

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 43

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 52

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 62

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 82
c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 78

พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 ณ บริเวณที่จอดรถข้างอาคารชุมนุมสัญญาบัตร ศวอ.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๗ เม.ย.๖๔

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

13 เมษายน 2564

 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
 • A20210405-2
  พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
 • A20210402
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองบิน ๒๑
 • A20210401
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี

13 เมษายน 2564

 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
 • A20210405-2
  พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
 • A20210402
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองบิน ๒๑
 • A20210401
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี

13 เมษายน 2564