ศวอ.ทอ.จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเนื่องใน
วันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 12

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 7

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 6

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 4
c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 37

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 43

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 52

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 62

c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 82
c5ebeff90ff951c36b93ac77b9b42fe45 4620693218547270499 210407 78

พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 ณ บริเวณที่จอดรถข้างอาคารชุมนุมสัญญาบัตร ศวอ.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๗ เม.ย.๖๔

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565