วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๔
LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 303

653804

653805

653806

พิธีสักการะพระสยามเทวาธิราช ณ หน้าพระวิมานพระสยามเทวาธิราช

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 241

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 210

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 176

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 166

พิธีสักการะเจ้าที่ ณ หน้าอาคาร บก.ศวอ.ทอ.

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 145
 
LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 147

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 159
พิธีแสดงความเคารพรูปบุพการี ศวอ.ทอ. ณ ห้องรับรอง ศวอ.ทอ.

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 131

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 120

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 112

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 109
พิธีสงฆ์ ณ บริเวณหลังอาคาร บก.ศวอ.ทอ.

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 87

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 85

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 86

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 81

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 79

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 75

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 71

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 69

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 67

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 65

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 63

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 61

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 43

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 42

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 39

653824

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 39

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 17

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 29

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 4

พิธีมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ รางวัลบุคคลดีเด่น รางวัลกิจกรรม ๕ ส.
รางวัลนิรภัยภาคพื้นดีเด่น ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 91

LINE ALBUM วันคล้ายวันสถาปนา ศวอ.ทอ. ปีที่39 210910 96
พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศวอ.ทอ.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

25 ตุลาคม 2564

 • A20211023
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 • A20211019
  กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เสริมกำลังรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น
 • A20211018
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่องการจเรทหารอากาศ
 • A20211018-2
  พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ
 • A20211015
  กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ ก (DA42 M-NG) บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร
 • A20211015-2
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดํารงตําแหน่ง

25 ตุลาคม 2564

 • A20211023
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 • A20211019
  กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เสริมกำลังรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น
 • A20211018
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่องการจเรทหารอากาศ
 • A20211018-2
  พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ
 • A20211015
  กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ ก (DA42 M-NG) บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร
 • A20211015-2
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดํารงตําแหน่ง

25 ตุลาคม 2564