ศวอ.ทอ.จัดงานประเพณีสงกรานต์ ศวอ.ทอ. ประจำปี ๖๕

 220412 17

 

220412 05

 

220412 03

 

220412 04

 

220412 02

 

220412 01

 

220412 08

 

220412 07

 

220412 06

 

220412 09

 

220412 10

 

220412 11

 

220412 12

 

220412 13

 

220412 14

 

220412 16

พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ศวอ.ทอ.ประจำปี ๖๕ โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ลูกจ้างและพนักงานราชการ ของ ศวอ.ทอ.ร่วมงานด้วย ในงานประกอบด้วยพิธีสักการะ และสรงน้ำพระสยามเทวาธิราช ณ พระวิมารพระสยามเทวาธิราช พิธีทำบัญตักบาตร ณ บริเวณที่จอดรถข้างชุมนุมสัญญาบัตร ศวอ.ทอ. และพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้นล่าง อาคาร บก.ศวอ.ทอ.
กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ของ ศวอ.ทอ. และเป็นการสืบสาร อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามให้ดำรงสืบไป เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๖๕
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565