DSC 01

 

DSC 06

 

DSC 02

 

DSC 03

 

DSC 04

  

 

พลอากาศตรี สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก สักรินทร์ สาพิมาน รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะฯ ในการนี้ คณะฯ ชี้แจงและสรุปแถลงผลการตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565

 • A20220525
  การประชุมเตรียมการจัดงานประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” หน้าตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล
 • A20220524
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๔๖
 • A20220523
  เสนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220520
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220518
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2565