DSC 01

 

DSC 06

 

DSC 02

 

DSC 03

 

DSC 04

  

 

พลอากาศตรี สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก สักรินทร์ สาพิมาน รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะฯ ในการนี้ คณะฯ ชี้แจงและสรุปแถลงผลการตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

09 กุมภาพันธ์ 2566

 • A20230207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราช ณ กองบิน ๔
 • A20230206
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๔๖
 • A20230206-2
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงาน เฟสติวัลมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “Amazing MuayThai Festival 2023”
 • A20230206-3
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑
 • A20230205
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • A20230203
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2566 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลให้แก่ นักบิน และหน่วยกำลังรบ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท

09 กุมภาพันธ์ 2566

 • A20230207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราช ณ กองบิน ๔
 • A20230206
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๔๖
 • A20230206-2
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงาน เฟสติวัลมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “Amazing MuayThai Festival 2023”
 • A20230206-3
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๑
 • A20230205
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • A20230203
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2566 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลให้แก่ นักบิน และหน่วยกำลังรบ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท

09 กุมภาพันธ์ 2566