Crimson Viper 2022 : CV22 ซึ่งจัดโดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 


38258 resize

 

38263 resize

 

38268 resize

 36475 resize

 36699 resize

 116653 resize

ศวอ.ทอ.ส่งโครงการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ
๑. ระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับภารกิจดับไฟป่า (น.อ.ธวัช คุณสามารถ กกอ.ฯ) ๒. สารยับยั้งไฟป่าสูตร ทอ.๑ และ ทอ.๒ (ร.อ.นรพงษ์ เอกหารกมล กสย.ฯ) เข้าร่วมงาน Crimson Viper 2022 : CV22 ซึ่งจัดโดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค.๖๕ ณ รร.นายร้อย จปร.จว.นครนายก

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

29 กันยายน 2565

 • A20220928
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีสมโภช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธธรรมราชูทิศ ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • A20220928-2
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220929
  พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H)
 • A20220926
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมูลนิธินภาธิปัตย์ให้แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพอากาศ มุ่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
 • A20220923
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Soft Opening โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
 • A20220921
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิญรูปหล่อ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ และ พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ ขึ้นประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ

29 กันยายน 2565

 • A20220928
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีสมโภช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธธรรมราชูทิศ ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • A20220928-2
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220929
  พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H)
 • A20220926
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมูลนิธินภาธิปัตย์ให้แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพอากาศ มุ่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
 • A20220923
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Soft Opening โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
 • A20220921
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิญรูปหล่อ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ และ พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ ขึ้นประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ

29 กันยายน 2565