ศวอ.ทอ.จัดการประชุม ๓ ฝ่าย เพื่อการประชุมวิจัยร่วมเพื่อสร้างดาวเทียมต้นแบบขนาดเล็ก

DSC 13 resize

 

DSC 05 resize

 

DSC 07 resize

 

DSC 06 resize

 

DSC 08 resize

 

DSC 09 resize

 

DSC 10 resize

 

DSC 11 resize

 

DSC 14 resize

 

DSC 15 resize

 

DSC 16 resize

 

DSC 17 resize

 

DSC 18 resize

 

DSC 19 resize

 

DSC 20 resize

  

พลอากาศโทฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จัดการประชุม ๓ ฝ่าย นำโดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด เพื่อสร้างดาวเทียมต้นแบบขนาดเล็ก และสถานีภาครับ รวมทั้งฐานปล่อยโดยคนไทย เพื่อการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศแบบพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยมีการให้ความรู้แก่ กรมป่าไม้ และจังหวัดยโสธร เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจการการเกษตรและการป้องกันภัยพิบัติ ดังนี้ โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา ( THEOS-2) โดย นายลิขิต วรานนท์ (ผู้จัดการโครงการพัฒนาดาวเทียม ธีออส-2เอ), สำนักบริหารโครงการธีออส-2 ศูนย์ประกอบและทดสอบระบบดาวเทียม (AIT) โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ, การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ โดย คุณศิริกุล หุตะเสวี นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ (ด้านนโยบายเชิงสังคม), ความร่วมมือในการสร้างดาวเทียม และ Application ด้านการจัดการเกษตร โดย ดร. สกล กิตติวัชราพงษ์ ที่ปรึกษา บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ร่วมกัน เมื่อ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

29 กันยายน 2565

 • A20220928
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีสมโภช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธธรรมราชูทิศ ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • A20220928-2
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220929
  พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H)
 • A20220926
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมูลนิธินภาธิปัตย์ให้แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพอากาศ มุ่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
 • A20220923
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Soft Opening โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
 • A20220921
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิญรูปหล่อ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ และ พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ ขึ้นประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ

29 กันยายน 2565

 • A20220928
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีสมโภช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธธรรมราชูทิศ ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • A20220928-2
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220929
  พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H)
 • A20220926
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมูลนิธินภาธิปัตย์ให้แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพอากาศ มุ่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
 • A20220923
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Soft Opening โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
 • A20220921
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิญรูปหล่อ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ และ พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ ขึ้นประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ

29 กันยายน 2565